Strona główna » 1412 Gohle (Gola) I

1412 Gohle (Gola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGohle · · · Gola
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1843

Chronologia odcisku: 1843 – 1917

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 155, b.p. (1843, 1917)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * SIEGEL DER GEMEINDE GOHLE

Opis pola pieczęci: dwoje skrzyżowanych grabi, nad nimi półkole z zębami w dół

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 57, Wilpert XIII.2, ryc. 235; opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1412