Strona główna » 1414 Gohle (Gola) III

1414 Gohle (Gola) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGohle · · · Gola
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1932)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde- Vorstand || Kreis Rosenberg O/Schl.

W polu: GOHLE (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 58; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1414