Strona główna » 1420 Gross Lassowitz (Lasowice Wielkie)

1420 Gross Lassowitz (Lasowice Wielkie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Lassowitz · · · Lasowice Wielkie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Godła mówiące

Datacja odcisku: 1834

Chronologia odcisku: 1820 – 1904

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3151, k. 29 (1834), sygn. 2266, k. 18 (1820); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 171, b.p. (1904)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} D : GEM : GROS LASSOWITZ || ROSENBERG · | CREIS | 1790

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste na murawie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 60, opis PWGW, opis Wilpert XIII.7; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1420