Strona główna » 1423 Hellewald (Pogorzałka)

1423 Hellewald (Pogorzałka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHellewald · · · Pogorzałka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1818

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, – (1818)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE HELLEWALD : G S : || ROSENBERG | [[CR]]EIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} od prawej piła i siekiera w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 2, s. 61; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1423