Strona główna » 1425 Jamm (Jamy) II

1425 Jamm (Jamy) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJamm · · · Jamy
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 1890 – 1908

Wymiary odcisku: Ø 17 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 157, b.p. (1897, 1908); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE JAMM KR ROSENBERG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy skrzyżowane cepy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 61, opis Wilpert XII.3, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1425