Strona główna » 1428 Jaschine (Jasienie) III

1428 Jaschine (Jasienie) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJaschine · · · Jasienie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1894

Chronologia odcisku: 1877 – 1924

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 6, b.p. (1877, 1924), APOp, SP w Oleśnie, sygn. 158, b.p. (1890, 1894)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

GEMEINDE | ROSENBERG O/S

W polu: JASCHINE | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 63; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1428