Strona główna » 143 Rokitsch (Rokicie)  III  

143 Rokitsch (Rokicie)  III  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRokitsch · · · Rokicie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 228 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE ROKITSCH + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu budynek młyna (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 143