Strona główna » 1440 Kneja (Knieja) III

1440 Kneja (Knieja) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKneja · · · Knieja
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1904

Chronologia odcisku: 1904 – 1935

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 6, b.p. (1904), SP w Oleśnie, sygn. 234, k. 25 (1935)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde- Vorstand || Rosenberg O/S.

W polu: ZU (pomiędzy dwoma ozdobnymi ornamentami) | KNEJA | Kreis

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 124