Strona główna » 1443 Koselwitz (Kozłowice) I

1443 Koselwitz (Kozłowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKoselwitz · · · Kozłowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1825

Chronologia odcisku: 1825 – 1859

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 164, k. 11 (1825); APOp, SO w

Oleśnie, sygn. 4045, k. 19 (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KOSLOWITZ

Opis pola pieczęci: kozioł zwrócony w lewo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 125, opis PWGW