Strona główna » 1444 Koselwitz (Kozłowice) II

1444 Koselwitz (Kozłowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKoselwitz · · · Kozłowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 164, b.p. (1899); APOp, WP w

Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: KOSELWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 125