Strona główna » 1446 Kostellitz (Kościeliska) II

1446 Kostellitz (Kościeliska) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKostellitz · · · Kościeliska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1892

Chronologia odcisku: 1892 – 1931

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 165, b.p. (1892, 1931)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: KOSTELLITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 126