Strona główna » 1450 Kraskau (Krasków) I

1450 Kraskau (Krasków) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKraskau · · · Krasków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: 1827 – 1859

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 167, k. 5 (1827, 1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * KRASKAU GEMEINE SIGIL

Opis pola pieczęci: sześcioramienna gwiazda

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 127, opis PWGW, Starczewska-Wojnar, SC, s. 469