Strona główna » 1454 Krisanowitz, Krysanowitz (Krzyżańcowice) III

1454 Krisanowitz, Krysanowitz (Krzyżańcowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrisanowitz, Krysanowitz · · · Krzyżańcowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1901

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 373, b.p. (1901)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || Kreis Rosenberg O/S. W polu: KRYSANOWITZ (nad i pod napisem ozdobny ornament)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 129