Strona główna » 1455 Kudoba (Chudoba) I

1455 Kudoba (Chudoba) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKudoba · · · Chudoba
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy leśne

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 17 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 700, k. 55 (1827)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie wieńcowe} * CHUDOBA GERICHTS SIGIL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} widły w słup, na nich skrzyżowane topór i kosa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 129, opis PWGW