Strona główna » 1456 Kudoba (Chudoba) II

1456 Kudoba (Chudoba) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKudoba · · · Chudoba
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1893

Chronologia odcisku: 1893 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 152, b.p. (1893)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde * || Kr. Rosenberg O S. W polu: Kudoba

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 129

Uwagi: pieczęć z 1935 r. napisowa z ornamentami nad napisem (APOp, SP w Oleśnie, sygn. 152, b.p.)