Strona główna » 1467 Lomnitz (Łomnica) I

1467 Lomnitz (Łomnica) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLomnitz · · · Łomnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: 1788 – 1826

Wymiary odcisku: Ø 19 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3361, s. 34 (1820), sygn. 6892, k. 7 (1788), sygn. 4497, s. 3 (1826)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} · LOMNITZ · GEM

Opis pola pieczęci: dwie (trzy?) skrzyżowane kosy

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4