Strona główna » 1470 Lomnitz (Łomnica) IV

1470 Lomnitz (Łomnica) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLomnitz · · · Łomnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 1932 – 1935

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1932, 1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeindevorstand Lomnitz * || Kreis Rosenberg O/S.

Opis pola pieczęci: snop zboża, za nim skrzyżowane kosa i grabie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4