Strona główna » 1471 Lowoschau (Łowoszów) I

1471 Lowoschau (Łowoszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLowoschau · · · Łowoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1809

Chronologia odcisku: 1809 – 1832

Wymiary odcisku: Ø 17 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 6022, k. 7v (1809), sygn. 4992, k. 12 (1832)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LOWOSCHAV GEM:

Opis pola pieczęci: dwa sierpy w słup, skierowane ostrzami ku sobie

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4