Strona główna » 1479 Neudorf (Nowa Wieś, dawniej Nowa Wieś Oleska) II

1479 Neudorf (Nowa Wieś, dawniej Nowa Wieś Oleska) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeudorf · · · Nowa Wieś, Nowa Wieś Oleska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1905

Chronologia odcisku: 1900 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 178, b.p. (1900, 1905)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: NEUDORF | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4