Strona główna » 148 Sackenhoym (Grabówka) II

148 Sackenhoym (Grabówka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSackenhoym · · · Grabówka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Herbowe

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 240 (1927), sygn. 151, s. 95 (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE SACKENHOYM + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu wspięty, zwrócony w prawo lew trzymający kosę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 148