Strona główna » 1482 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) II

1482 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Karmunkau · · · Nowe Karmonki
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: 1863 – 1892

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 365, b.p. (1863); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 32, b.p. (1892)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NEUKARMUNKAUR GEMD: SIEG || ROSNBG | CRS

Opis pola pieczęci: drzewo liściaste na wzgórzu. Po obu jego stronach pod koroną po jednym sercu

Publikacje: opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4