Strona główna » 1486 Neu Wachow (Nowy Wachów)

1486 Neu Wachow (Nowy Wachów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Wachow · · · Nowy Wachów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 199, b.p. (1859)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COL GEM | NEUE | WACHOW | ROS : CR

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4