Strona główna » 1488 Nieder Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie) II

1488 Nieder Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNieder Paulsdorf · · · Pawłowice, Pawłowice Gorzowskie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1871

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 392, b.p. (1871)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE * || KREIS ROSENBERG O/S

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PAULSDORF

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4