Strona główna » 149 Sacrau (Zakrzów)      

149 Sacrau (Zakrzów)      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSacrau · · · Zakrzów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 173 (1927), sygn. 151, s. 163 (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE SAKRAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu lemiesz w słup, za nim skrzyżowane cep i widły, po lewej litera S

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 149