Strona główna » 1491 Ober Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie Górne) I

1491 Ober Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie Górne) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOber Paulsdorf · · · Pawłowice, Pawłowice Gorzowskie Górne
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: 1847 – 1859

Wymiary odcisku: 17 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 180, k. 16 (1847)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LANDZ PAVLSDORFFER G:

Opis pola pieczęci: dwie skrzyżowane łopaty

Publikacje: opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4