Strona główna » 1497 Oschietzko (Osiecko) III

1497 Oschietzko (Osiecko) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOschiecko · · · Osiecko
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1922

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 179, b.p. (1922)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde || Kr. Rosenberg O/S. W polu: Oschietzko (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4