Strona główna » 1499 Poczolkau, Poscholkau (Poczołków) II

1499 Poczolkau, Poscholkau (Poczołków) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPoczolkau, Poscholkau · · · Poczołków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1905

Chronologia odcisku: 1874 – 1905

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 184, b.p. (1874), sygn. 183, b.p. (1905)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: POCZOLKAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4