Strona główna » 1500 Pruskau (Prusków)

1500 Pruskau (Prusków)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPruskau · · · Prusków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1874 – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 184, b.p. (1874), sygn. 183, b.p. (1905); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: PRUSKAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4