Strona główna » 1502 Psurow (Psurów) II

1502 Psurow (Psurów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPsurow · · · Psurów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1861

Chronologia odcisku: 1861 – 1869

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 154, b.p. (1861, 1869), sygn. 301, b.p. (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMNI ZIGEL :·: PSUROW || 1852

Opis pola pieczęci: grabie w słup

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4