Strona główna » 1504 Radau (Radawie) I

1504 Radau (Radawie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRadau · · · Radawie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1803

Chronologia odcisku: 1803 – 1834

Wymiary odcisku: 16 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 2729, k. 11 (1803), sygn. 2659,12 (1834)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEIN RADAU *

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie niepełne ciągłe} dzban na podłożu

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4