Strona główna » 1513 Schoffschütz (Sowczyce) I

1513 Schoffschütz (Sowczyce) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchoffschütz · · · Sowczyce
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1822

Chronologia odcisku: 1818 – 1822

Wymiary odcisku: 18 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3828, k. 35 (1822); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 189, b.p. (1818)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHOFFTZITZ : GEM

Opis pola pieczęci: dwoje skrzyżowanych grabi

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4