Strona główna » 1514 Schoffschütz (Sowczyce) II

1514 Schoffschütz (Sowczyce) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchoffschütz · · · Sowczyce
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1838

Chronologia odcisku: 1838 – 1871

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 189, b.p. (1838, 1871)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM: SIG: V: SCHOFFCZITZ || ROSENB: | CR :

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwoje skrzyżowanych grabi

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4