Strona główna » 1523 Seichwitz (Zdziechowice)

1523 Seichwitz (Zdziechowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSeichwitz · · · Zdziechowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Godło państwowe

Datacja odcisku: 1917

Chronologia odcisku: 1910 – 1920

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 192, b.p. (1910, 1917, 1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE- VORSTAND + || SEICHWITZ KREIS ROSENBERG O/SCH.

Opis pola pieczęci: godło państwowe – orzeł z berłem i jabłkiem w szponach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4