Strona główna » 1524 Skorkau (Skorków) I

1524 Skorkau (Skorków) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSkorkau · · · Skorków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1828

Chronologia odcisku: 1824 – 1828

Wymiary odcisku: Ø 17 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 1586, k. 10 (1824), sygn. 3290,25 (1828)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SKORKAV : GEM.

Opis pola pieczęci: widły w słup, po ich prawej stronie stóg siana Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4