Strona główna » 1526 Skorkau Grunowitz (Skorków i Gronowice) I

1526 Skorkau Grunowitz (Skorków i Gronowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSkorkau Grunowitz · · · Skorków i Gronowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: 1824 – 1827

Wymiary odcisku: Ø 19 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 635, k. 8 (1827)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]//[…]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kotwica, po jej prawej stronie litera Z, po lewej S,

nad kotwicą dwa serca i korona Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4