Strona główna » 1528 Skronskau (Skrońsko) I

1528 Skronskau (Skrońsko) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSkronskau · · · Skrońsko
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1858 – 1905

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 193, b.p. (1858, 1905); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN · S: SKRONSKAU || ROSENBERG | *CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane widły z łopatą

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4