Strona główna » 153 Stöblau (Steblów)

153 Stöblau (Steblów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStöblau · · · Steblów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne


Datacja odcisku: 1927
Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 114, 221 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE STOEBLAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu widły w słup, za nimi skrzyżowane kosa z cepem

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 153