Strona główna » 1530 Sophienberg (Zofiówka)

1530 Sophienberg (Zofiówka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSophienberg · · · Zofiówka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 169, b.p. (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM COL · SOPHIENBERG || ROSSENBER: | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Agnus Dei – baranek z proporcem

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4