Strona główna » 1540 Thule (Tuły) II

1540 Thule (Tuły) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćThule · · · Tuły
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1873

Chronologia odcisku: 1873 – 1924

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 196, b.p. (1873, 1924)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: THULE | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4