Strona główna » 1541 Thursy (Turza)

1541 Thursy (Turza)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćThursy · · · Turza
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1892

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 345, b.p. (1892, 1897)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} TURZY · GEM : SIEGEL || ROSENBERG | CREYS

Opis pola pieczęci: kuźnia

Publikacje: opis PWGW, opis Wilpert XIII.13, ryc. Wilpert 236, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4