Strona główna » 1550 Wachowitz (Wachowice) I

1550 Wachowitz (Wachowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWachowitz · · · Wachowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: 1825 – 1863

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 199, b.p. (1854), sygn. 200, b.p. (1825, 1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} : + : GEM : WACHOWIETS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek z 3 wieżami

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4