Strona główna » 1551 Wachowitz (Wachowice) II

1551 Wachowitz (Wachowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWachowitz · · · Wachowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 200, b.p. (1904, 1921); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: WACHOWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4