Strona główna » 1552 Walspek-Rosenhain (Gajek) I

1552 Walspek-Rosenhain (Gajek) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWalspek-Rosenhain · · · Gajek
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1805

Chronologia odcisku: 1798 – 1897

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 201, b.p. (1855, 1867, 1897); APOp, SO w Oleśnie, sygn. 1798, k. 31 (1805)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} G : S : WALSPECK U ROSENHEYN || ROSENBERG | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po prawej drwal z siekierą ścinający drzewo, po lewej kuźnia, pod nimi murawa

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4