Strona główna » 1553 Walspek-Rosenhain (Gajek) II

1553 Walspek-Rosenhain (Gajek) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWalspek-Rosenhain · · · Gajek
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1884

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 201, b.p. (1884)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Siegel der Gemeinde || Kr. Rosenberg O/S. W polu: Walspek & Rosenhain (nad i pod napisem ozdobny ornament)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4