Strona główna » 1565 Wollentschin (Wolęcin) II

1565 Wollentschin (Wolęcin) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWollentschin · · · Wolęcin
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1901

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 203, b.p. (1900, 1901); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: WOLLENTSCHIN | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4