Strona główna » 1569 Wyssoka (Wysoka) II

1569 Wyssoka (Wysoka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWyssoka · · · Wysoka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1809

Chronologia odcisku: pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: 19 x 21 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 5948, k. 19 (1809)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WYSSOKA GEMEIN

Opis pola pieczęci: kościół na wzgórzu

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4