Strona główna » 157 Trawnig (Trawniki)

157 Trawnig (Trawniki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTrawnig · · · Trawniki
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 130 (1927), APOp, RO, sygn. 82194, b.p. (1925)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE TRAWNIG * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop trzymający kosę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 157