Strona główna » 1570 Wyssoka (Wysoka) III

1570 Wyssoka (Wysoka) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWyssoka · · · Wysoka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1811

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1859

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 4492, k. 20 (1811), sygn. 5267, 44 (1823); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 206, b.p. (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM : SIEG : WYSSOKA

Opis pola pieczęci: kościół na wzgórzu, pod nim R : C :

Publikacje: opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 461; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4