Strona główna » 1571 Wyssoka (Wysoka) IV

1571 Wyssoka (Wysoka) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWyssoka · · · Wysoka
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1899

Chronologia odcisku: 1899 – 1907

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 206, b.p. (1899, 1907)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S W polu: WYSOKA | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4