Strona główna » 1573 Zarzisk (Zarzyska, obecnie część wsi Skrońsko) II

1573 Zarzisk (Zarzyska, obecnie część wsi Skrońsko) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZarzisk · · · Zarzyska, obecnie cz. wsi Skrońsko
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 193, b.p. (1890); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} · GEMEINDE · || KREIS ROSENBERG O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZARZISK

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4